Fysiikan teoriaa

Satelliittien nimet

Satelliittia, jonka kiertoaika on sama kuin Maaapallon kiertoaika oman akselinsa ympäri, kutsutaan geosynkroniseksi satelliitiksi. Geosynkronista satelliittia, joka pysyy koko ajan saman maanpinnan kohdan yläpuolella, kutsutaan geostationaariseksi satelliitiksi.